Samandağ

/Samandağ
Samandağ 2019-02-04T22:50:01+00:00

TARİH

Türkiye’nin en eski yerleşim merkezlerinden biri olan bölge ,  M.Ö XVII. yüzyılın sonlarına kadar Mısır hakimiyetinde kalmış, bu tarihten itibaren sırasıyla Hitit , Asur, Babil, Pers ve Makedonların egemenliği altına girmiştir M.Ö 300 yılında Makedon kralı Büyük İskender’ in  ölümünden sonra imparatorluğu paylaşan kumandanlardan 1.Selefkos Nikator tarafından Musa dağı eteklerinde, deniz kıyısına uzanan alanda Antakya’nın bir Liman kenti olarak kurulmuştur. İlk adı Seleucia –  Pieria’ dır. Bu tarihlerde yalnız Antakya’nın değil , Mezopotamya’ya uzanan alanın liman görevini yerine getiren planlı bir kent olmuştur.
                     M.Ö 64 yılında Roma imparatorluğuna katılmış, 395 yılında Roma İmparatorluğunun ikiye bölünmesinden sonra Bizans / Doğu Roma sınırları içerisinde kalmıştır. 340,394,396,458 ,526 ve 528 ‘ de büyük depremlerle harap olan bölge,  613 yılında Sasanilerin , 628 yılında da tekrar Bizans hakimiyetine girmiştir. 638 yılında İslam  hakimiyetine girmesinin ardından  sırasıyla, Emeviler, Abbasiler , Tolunoğulları , İhşidilerin ve Hamdanoğulları hakimiyetinde kalmış,  969 yılında tekrar Bizans hakimiyetine geçmiştir.
                İlçe,   1084 yılından itibaren  Selçuklular ve Memlüklülerin  ,   1516 -1918 yılları arasında   300 yıl boyunca  Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır.  1918 – 1939 yılları arasında Fransız işgali altında kalan bölge , 1939’da Türkiye Cumhuriyeti yönetimine Hatay’la birlikte  katılmıştır.   1940- 1948 yılları arasında Süveydiye adıyla Antakya’ya bağlı  bir bucak iken ; 11 Haziran 1947 tarih ve 507 sayılı Kanunla  SAMANDAĞ          ismi ile ilçenin kuruluşu kabul edilmiş, 1948’de Samandağ İlçe statüsüne kavuşmuştur. İlçe adını , kuzey doğusundaki St.Simon (Sem‘an ) dağından almıştır.
NÜFUS
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre,  ilçenin genel nüfusu 118.373 tür. İlçenin yüzölçümü 446 Km2 olup, Km2 ‘  ye düşen nüfus  265,41  kişidir.
Mahalle Nüfusları :
SIRA NO
MAHALLE
TOPLAM
SIRA NO
MAHALLE
TOPLAM
1
Ataköy
1.178
22
Kapısuyu
1.854
2
Atatürk
9.584
23
Karaçay
2.655
3
Avcılar
923
24
Koyunoğlu
3.712
4
Batıayaz
896
25
Kurtderesi
5.476
5
Büyükoba
408
26
Kuşalanı
5.468
6
Cemal Gürsel
4.353
27
Mağaracık
4.422
7
Ceylandere
270
28
Meydan
2.649
8
Cumhuriyet
6.069
29
Mızraklı
5.065
9
Çamlıyayla
203
30
Seldiren
500
10
Çanakoluk
976
31
Sutaşı
5.960
11
Çiğdede
7.592
32
Tekebaşı
8.504
12
Çöğürlü
3.163
33
Tomruksuyu
3.469
13
Çubuklu
532
34
Uzunbağ
3.700
14
Değirmenbaşı
3.361
35
Vakıflı
124
15
Deniz
5.147
36
Yaylıca
2.626
16
Eriklikuyu
647
37
Yeni
6.621
17
Fidanlı
1.278
38
Yeniköy
281
18
General Şükrü Kanadlı
1.288
39
Yeşilada
1.119
19
Gözene
1.560
40
Yeşilköy
1.606
20
Hıdırbey
718
41
Yeşilyazı
126
21
Huzurlu
1.553
42
Yoğunoluk
737
TOPLAM
118.373
İlçe Merkezi
YAŞ GRUBU
TOPLAM
ERKEK
KADIN-KIZ
YAŞ GRUBU
TOPLAM
ERKEK
KADIN-KIZ
00-04
11.543
5.932
5.611
45-49
6.995
3.459
3.536
05-09
11.801
6.003
5.798
50-54
6.947
3.490
3.457
10-14
11.798
5.904
5.894
55-59
5.078
2.572
2.506
15-19
10.612
5.399
5.213
60-64
3.720
1.812
1.410
20-24
8.491
4.527
3.964
65-69
2.645
1.235
1.410
25-29
7.678
3.357
4.321
70-74
1.368
582
786
30-34
8.494
3.749
4.745
75-79
1.831
841
990
35-39
8.284
3.895
4.389
80-84
1.422
670
752
40-44
8.932
4.310
4.622
85+..
509
200
309
TOPLAM
118.373
58.000
60.373

 

EKONOMİ

EKONOMİK DURUM : Ekonomi tarıma dayanmaktadır. İlçe ekonomisinin temelini narenciye, maydanoz, zeytincilik, örtü altı ve açık alanda sebzecilik oluşturmaktadır. İlçe de sanayi tesisi bulunmamaktadır.   Yolcu ve yük taşımacılığı ilçe ekonomisi için önem taşımaktadır
            İlçemizde gelişim gösteren diğer bir ekonomi alanı balıkçılıktır. İlçemizde faaliyette bulunan Kapısuyu Köyü Çevlik Balıkçı Barınağı tüm balıkçı teknelerinin ihtiyacına cevap verebilecek kapasitededir. Hali hazırda Çevlik Balıkçı Barınağında ilçemiz vatandaşlarının yanında , civar il ve ilçelerden gelen vatandaşlara ait balıkçılıkla uğraşan 90 adet Balıkçı teknesi bulunmaktadır.Bu tekneler İskenderun Liman Başkanlığına kayıtlıdır.
1- SANAYİ               :
            İlçemizde sanayi gelişmemiş olup, 8  adet süt ürünleri değerlendirme ve üretim tesisi, 4 adet etçi tavukçuluk işletmesi, 3 adet zeytinyağı fabrikası ve 3 adet narenciye paketleme tesisi bulunmaktadır.
Sanayi dalında sayılabilecek 1 adet büyük otomatik ipek dokuma tezgahı , 10 adet  küçük yerli ipek dokuma tezgahı mevcuttur. Bu tezgahlarda dokunan yerli ipek  kumaşlar Türkiye çapında tanınmaktadır.
2-TARIM                  :
            İlçemizde tarım çok çeşitli ve geniş alanlarda yapılmaktadır. Örtü altı turfanda sebzeleri; Narenciye çeşitleri, açık alanlarda üretilen sebze ve meyve çeşitleri ilçemizde bol miktarda yetiştirilmektedir. Kırsal alanlarda  hububat ekimi yapılmaktadır. Ayrıca Meydan köyü ve Tekebaşı beldesinde Tömbeki yetiştirilmektedir.
Zeytincilik           :
            İlçemizde 32.650 dekar alanda zeytin yetiştiriciliği yapılmaktadır. 980.885 adet zeytin ağacı mevcuttur. Yıllık üretim miktarı 19.617,7 tondur. İlçemizde kültüre alınmış çeşitlerden Gemlik ve Ayvalık  ile yerli çeşit olarak Halhali, Karamani ve Kargaburun çeşitlerinin üretimi yapılmaktadır.
  Seracılık                :
           İlçemizde seracılık toplam 2400 dekar alanda yapılmaktadır. Seralarda Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kabak ve Fasulye yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu sera alanlarından 2011 yılı itibariyle yaklaşık 11.312,5 ton ürün elde edilmiştir.
3-HAYVANCILIK              :
            İlçemizin dağlık bölgesindeki köylerinde hayvancılık küçük aile işletmelerinde çiftçinin kendi ihtiyacını karşılamak amacı ile yapılmaktadır.
COĞRAFİ YAPI
 Akdeniz Bölgesinin Doğu Akdeniz bölümünde , Hatay iline bağlı bulunan  ilçenin, doğusunda Antakya, kuzeyinde İskenderun, güneyinde  Yayladağı batısında Akdeniz bulunmaktadır. Yüz ölçümü 446 km ² ‘dir.
           İlçe,  kuzey batıdan Amanos-Musa dağı, güney doğuda Keldağ-Ziyaret dağı, batısında Akdeniz, doğusunda Samandağı , kuzey doğusunda Musa dağı yer alır. Amanos dağlarının batı kısmını oluşturan ilçe Binboğa dağlarına kadar uzanmaktadır.  İlçenin denizden yüksekliği 15 m. olup denize doğru bu yükseklik azalır. Amanos dağlarının uzantısı olan , Musa dağının eteklerinden başlayan ve denize açılan vadi topraklarında yerleşmeler yoğundur.
                 Ziriye boğazı,  Asi nehrinin Amik ovası ile Samandağ ovası arasında oluşturduğu en önemli boğazlardandır.  Asi nehri Amanoslar ve Keldağ- Kasir dağı arasında bulunan Ziriye boğazından geçerek , Akdeniz’e dökülür. Ayrıca ilçe de Asi nehrinin yan kollarını oluşturan küçük Karaçay ve büyük Karaçay isimli iki büyük dere  yanında, çok sayıda küçük dere bulunmaktadır.
               Akdeniz iklimi özelliğini taşıyan ilçe de yazları sıcak ve kurak , kışları ılık ve yağışlı geçmektedir. Yazın sıcaklık ortalama 25 C. Civarında , kışın ise 10 C. civarına  düşmektedir. Nisbi nem oranı yazın % 80 , kışın ise % 70 oranındadır.  İlçe doğal bitki örtüsü bakımından zengindir. Akdeniz ikliminin bitki örtüsü olan makiler geniş yer kaplamaktadır.