Nüfus ve Toplum

/Nüfus ve Toplum
Nüfus ve Toplum 2019-02-03T15:00:06+00:00

2017 yılı verilerine göre Hatay’ın nüfusu 1.575.226’dır. Mevcut nüfusun 790.209’u erkek, 785.017’si kadınlardan oluşmaktadır. Yüzde olarak ise %50,16’sı erkek, %49,84’ü kadındır. Yüz ölçümü 5867 km’dir. İl topraklarının % 46,1’ini dağlar, %33,5’ini ovalar ve %20,4’ünü platolar oluşturmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin sınır illerinden biri olan Hatay ilinin merkez ilçesi Antakya, 36° 10’ kuzey enlemi ve 36° 06’ doğu boylamı ile yurdumuzun en güneyinde yer almaktadır.

Doğusunda ve güneyinde Suriye, batısında Akdeniz, kuzeybatısında Adana, kuzeyinde Osmaniye ve kuzeydoğusunda Gaziantep’in yer aldığı Hatay oldukça geniş bir araziye sahiptir. Kuzeyden güneybatıya uzanan Nur Dağları (Amanos) ve Kel Dağ ile Suriye platoları arasında kalan ilin verimli topraklarına sahip olan Amik Ovası, batıda şerit halinde uzanan bir kıyı ovasını oluşturur. İlin başlıca akarsuları Asi, Karasu ve Afrin nehirleridir. Sulama amaçlı iki adet baraj (Tahtaköprü ve Yarseli) bulunmaktadır.

Hatay ilinde km²’ye 268 insan düşmektedir. Buna göre nüfus yoğunluğu 268/km2’dir. Nüfus artış hızı 2017 yılı verilerine göre %1,29’dur.

Hatay’da yaşayan nüfus (2018)
Hatay, Türkiye’nin en kalabalık on üçüncü şehridir. 2017 yılı itibariyle 1.575.226 nüfusa sahiptir. Bu nüfus, 790.209 (%50,16) erkek ve 785.017 (%49,84) kadından oluşmaktadır. Hatay Nüfus Yoğunluğu; Yüzölçümü 5.867 km2 olan Hatay ilinde kilometrekareye 268 insan düşmektedir. Hatay nüfus yoğunluğu 268/km2’dir. Hatay 2018 nüfusu, tahmini verilere göre 1.589.403’tür. Bu nüfus verisi, eskiyıllardaki nüfus artış hızlarına göre tahmini hesaplanmıştır.

Yıllara Göre Hatay Nüfusu

Yıl Hatay Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu
2017 1.575.226 790.209 785.017
2016 1.555.165 780.854 774.311
2015 1.533.507 769.131 764.376
2014 1.519.836 763.832 756.004
2013 1.503.066 756.248 746.818
2012 1.483.674 743.385 740.289
2011 1.474.223 741.695 732.528
2010 1.480.571 756.196 724.375

2017 Yılı Yaş Gruplarına Göre Nüfus Yüzdeleri

Yıl Yaş Grubu Nüfus Nüfus Yüzdesi
2017 0-4 Yaş 151.636 % 9,63
2017 10-14 Yaş 145.790 % 9,26
2017 15-19 Yaş 136.852 % 8,69
2017 20-24 Yaş 114.362 % 7,26
2017 25-29 Yaş 108.037 % 6,86
2017 30-34 Yaş 116.429 % 7,39
2017 35-39 Yaş 120.930 % 7,68
2017 40-44 Yaş 107.742 % 6,84
2017 45-49 Yaş 94.282 % 5,99
2017 50-54 Yaş 89.405 % 5,68
2017 55-59 Yaş 72.029 % 4,57
2017 5-9 Yaş 149.854 % 9,51
2017 60-64 Yaş 59.532 % 3,78
2017 65-69 Yaş 41.389 % 2,63
2017 70-74 Yaş 25.458 % 1,62
2017 75-79 Yaş 17.677 % 1,12
2017 80-84 Yaş 14.139 % 0,90
2017 85-89 Yaş 7.170 % 0,46
2017 90+ Yaş 2.513 % 0,16

İlçelere Göre Nüfus Oranları

Nüfus Artış Hızı

Yıl Hatay Nüfusu Artış Hızı
2008 1.413.287 % 1.95
2009 1.448.418 % 2.49
2010 1.480.571 % 2.22
2011 1.474.223 % -0.43
2012 1.483.674 % 0.64
2013 1.503.066 % 1.31
2014 1.519.836 % 1.12
2015 1.533.507 % 0.90
2016 1.555.165 % 1.41
2017 1.575.226 % 1.29