Müzik

/Müzik
Müzik 2019-02-03T15:22:56+00:00

Hatay halk müziği Çukurova bölgesi, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Halep özellikleri taşır. Bazı türkülerde Rumeli esintileri görülebilmektedir. Harman, doğa, aşk, hasat, düğünler, ölümler ,hasat, bereket türkülerin ana konularını oluşturur.Yöre müziğinde sık görülen 2 ve 4 zamanlı ana usuller yanında halk müziğinde seyrek kullanılan usul ve kalıplara da rastlanır.

Uzun havalar genellikle tiz perdeden bir perdeden bir feryat biçiminde başlayıp yavaş yavaş karar sesine doğru iner. Depki havalarına havalarına döndürmeli geleneği vardır. Yörenin ünlü türkülerinden bazıları

Al mendili mendili,Hey güzel han,Lofçalı,Kaleden indirdiler emmo,Gül kuruttum,Mavilim yaktın beni,Altın tasta gül kuruttum,Aman aman Bağdatlı,Eli elime değdi,Pınara vurdum kazmayı,Hanım arabaya binmiş,Allı da yemenim allı .

Derleyen ve notaya alan : Muzaffer SARIÖZEN

Hatay’da mani söyleme geleneği günümüzde de canlılığını korumaktadır.Antakya ve çevre köylerde bir haa ha geleneği vardır.Mani özelliği taşıyan dörtlükler söylenir.Kendine özgü seslendirilişi vardır.Ne şiir okur gibi ne de türkü söyler gibidir.İşte bu mani türüne hahalama denir.

Haa-ha,ey insanlar söyleyin söyleyin

Haa-ha,ne isterseniz onu söyleyin

Haa-ha,damadımız altın parçası

Haa-ha,gelinimiz mercan tanesi

Haa-ha,bir şehirden bir şehre geldik

Haa-ha,Halep paşasının kızını almaya geldik

Haa-ha,biz güzellik ve zenginlik için değil

Haa-ha,güzel huy ve namus için geldik

Mani örnekleri:

Kahvenin telvelisi

Oldum güzel delisi

Güzel üç türlü olur

Sevilir cilvelisi

Köprünün altı testi

Bir ılıcak yek esti

Akdeniz’in üstünde

Beni bir uyku bastı

Kahve piştiği yere

Pişip taştığı yere

Güzel çirkin aranmaz

Sevda düştüğü yere

Okuyan:  Emine Yönet

Derleyen: Müslüm Kabadayı

Yer: Yayladağı/Hatay Kışlak mahallesi 

Hatay Yöresi Ezgi ve Türkülerine örnekler

Seferberliğe gidip dönemeyen bir askerin karısını köyde başka birine veriyorlar.

Genç yıllar sonra çıkıp geliyor

Bakıyor düğün kurulmuş köy meydanında karısı başkasına gelin gidiyor.

Demiyor bir şey.

Gelin eski kocasını görünce şu ezgiyi söylüyor köy meydanında;

Haybede var biderim

Yanmasın delbederim

Kınamayın ahbaplar

Bu da benim gaderim

Eski kocasının ablası da oradaymış.

O da meydandan çıkmadan çıkmadan eski geline şöyle sayı vermiş.

Çanak altında dibik

Kopmasın seferberlik

İki gün daha dursaydın

Olmazdı bu gaşmerlik

Oyun havalarına örnekler:

Bağdat’ın Hamamları, Koyser, Dönderin kızları, Zennube, Rişko, Depki, Hizmeli, Deli Arap, Garibin ayağı, Kırıkhan, Pamuk, Eli elime değdi.