Hidroponik Tarım

/Hidroponik Tarım
Hidroponik Tarım 2019-02-03T15:43:43+00:00

Dünyada giderek verimsizleşen tarım alanlarının yanı sıra küresel ısınma ve gıda fiyatlarındaki artış gelecekteki sıkıntıların habercisidir. Gelişmekte olan ülkelerde su kaynaklarının yetersizliği, tarım alanına yerleşim politikaları, sanayi tesislerinin tarım alanlarına kurulması, yanlış gübre ve ilaç kullanımı gibi başlıklar tarım alanlarını bekleyen tehditler altında toplanabilir.

Nüfus artışına paralel olarak artan besin maddesi ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilen tarım teknolojilerinden birisi olan topraksız tarım ile  klasik tarm yöntemlerine kıyasla 4-5 kat fazla verim almak mümkündür. Örneğin topraksız tarımın bir çeşidi olan hareketli su kültürü ile dönümden 80 bin ton ürün almak mümkündür.

Henüz çok başında olsa da bu uygulamaların içinde olan ve topraksız tarım konusunda ciddi bir potansiyele mevcut olan Türkiye sahip olduğu arazi, su, iklim özellikleri, güneş ışığı ve özellikle jeotermal su kaynakları ile çok büyük fırsatlar sunmaktadır. Özele indirgeyip Hatay bölgesini ele aldığımızda, özellikle Suriyeli misafirlerimizin de gelmesiyle, nüfus artışındaki hızlı artış ile birim alandan daha fazla ürün alabilmek için henüz çok yeni bir yöntem olan topraksız tarım uygulamaları hedeflenmektedir.

Hijyenik ve daha lezzetli ürünler yetiştirme imkânının dışında, gübreleme, ilaçlama, aşırı sulama gibi faktörlere gerek duyulmayan topraksız tarımda, başta geleneksel sebzeler olmak üzere hassas tıbbi bitkiler ve yumru kök içermeyen yeşillikler daha sağlıklı yetiştirilebiliyor ve hastalık seviyesi minimum düzeylere indiriliyor.