Gastronomi

/Gastronomi
Gastronomi 2019-02-03T14:37:15+00:00

Gastronomi, iyi yemek düşkünlüğü, iyi yemek sanatı, yemekten anlama ve yemek bilimi olarak tanımlanabilir. Özetle gastronomi içerisinde kültürel bir derinlik barındıran adeta yemeğin alfabesi olarak da adlandırılabilir.

Dünya genelinde yemek insanları birbirine bağlayan aynı zamanda ilişkileri kuvvetlendiren bir köprü niteliğindedir. Bu yönüyle gastronomi, yemek ve kültür arasındaki ilişkiyi incelemektedir.

Bu bağlamda yemek kültürü bir toplumda gıdanın üretiminden tüketimine kadar geçen süreç ve bu sürece bağlı olarak ortaya çıkan maddi, manevi kültürel öğelerin oluşturduğu önemli bir unsur olmuştur. Hatay’da yemek kültürü çevresel koşullar, sosyokültürel yapı, ekonomi ve dinsel inanışlardan etkilenerek şekillenmiştir.

Hatay mutfağını bu kadar özel kılan nedenlerden en önemlisi ise kültürel zenginliğini mutfağına ve yemek çeşitlerine bu denli güçlü aktarabilmesi ve daha da önemlisi her türlü modern baskıya rağmen bunu geliştirerek sürdürmeyi başarabilmesidir. Dünyada bu özelliğe az rastlanırken Hatay mutfağı bunu yansıtabilen ve yaşatabilen güzel bir örnektir.

GASTRONOMİ PROJESİNİN HEDEFLERİ

 • Anadolu’nun en zengin mutfakları arasına giren Hatay mutfak kültürünü sadece ulusal değil, uluslararası anlamda da tanıtmak,
 • Hatay mutfağındaki eşsiz lezzetleri tüm dünyaya tattırmak ve bu lezzetlere ait reçetelerin gün yüzünde kalmasını sağlamak
 • Hatay’ın, zengin mutfak sanatına sahip kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarmak ve devamlılığını sürdürmek
 • Yeme-içme sektöründeki kalifiyeli ara elaman açığı gidermek
 • Dünyada, gastronomi alanındaki uzman kişilerin karşılıklı deneyimlerin paylaşması ile şehrin ulusal ve uluslararası düzeyde ticari ve kültürel hacmini genişletmek
 • Gastronomi alanındaki yaratıcılık potansiyelinin arttırılması, kentin kırsal ve kentsel gelişiminin sağlanması

UNESCO GASTRONOMİ PROJESİNİN KAPSAMI

UNESCO Hatay Gastronomi projesinin içeriğinde;

 • Gastronomi sokağının yapılması,
 • Gastronomi evinin yapılması,
 • Gastronomi akademisinin kurulması,
 • Gastronomi enstitüsünün kurulması,
 • Gastronomi festivallerinin, yemek yarışmalarının yapılması,
 • Gastronomi panel ,konferans ve çalıştayların yapılması,
 • Kırsal kalkınmayı destekleyecek organik sebze-meyve kullanımının arttırılması,
 • Bölgenin yeme-içme sektörlerindeki kalitesinin ve markalaşmanın arttırılıp, belirli bir standarttı yakalaması,
 • Ulusal ve uluslararası anlamda Hatay mutfağının tanınırlığını arttıracak aktivitelerin yapılması

Konularının hepsi EXPO 2021 HATAY ile entegre bir şekilde yapılacak ve böylece EXPO tanıtımı Gastronomi ve Ekolojik Tarımı da içerdiği için kırsal kalkınmaya ve Uluslararası tanınmasına dolayısıyla sürdürülebilir kalkınmaya büyük katkısı olacaktır.