Erzin

/Erzin
Erzin 2019-02-04T21:11:07+00:00

TARİH

 İlçemizin Fatih Sultan Mehmet ile Uzun Hasan arasında 1473 yılında yapılan Otlukbeli Savaşından sonra, Doğu’dan gelen Türk Boyları tarafından kurulduğu, adının da Orta Asya’da Tannu (Tanrı) Dağları civarında bulunan (Tannu Ola) Erzin şehrinin isminden geldiği ileri sürülmektedir.
        Erzin; 1906 yılında mutasarrıflık olmuş, ancak 1909 yılında bucak haline dönüştürülmüştür. 11/07/1939 tarihinde de Adana’dan ayrılarak Hatay İline bağlanmıştır.
        Erzin İklçesi çevresinde 3500 yıl öncesine kadar uzanan İsos Harabeleri, Su Kemerleri, Romalılar ve Perslere ait mezarlar, kilise ve kale kalıntıları ile geçmişini simgeleyen tarihi eserler bulunmaktadır.
        Birinci Dünya Savaşından sonra Erzin, Fransız ve Ermenilerin işgaline uğramış, 4 yıl kadar bunların işgalinde kalmış ve 8 Ocak 1922 tarihinde istiklaline kavuşmuştur. Bu tarih İlçenin Kurtuluş Günü olarak kutlanmaktadır.
NÜFUS
Erzin, nüfus büyüklüğü açısından İlimizin 11. büyük İlçesidir. 2017 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre İlçemizin nüfusu 41.612’dir.
EKONOMİK DURUM
YIL GERÇEK USUL GELİR VERGİSİ BASİT USUL GAYRİ MENKUL SERMAYE İRADI GELİR STOPAJ KURUMLAR VERGİSİ KDV GERÇEK TOPLAM
2015 750 511 207 936 148 891 3.443
                  YILLAR İTİBARİYLE VERGİ GELİRLERİ
YILI TAHAKKUK TAHSİLAT
2006 4.997.237,12 4.411.050,36
2007 9.775.525,23 5.509.407,89
2008 11.338.922,64 6.517.317,25
2009 10.242.322,90 8.947.710,95
2010 11.981.809,81 9.307.241,10
2011 16.606.855,13 13.676.499,99
2012 24.401.281,44 17.267.454,27
2013 27.218.541,38 18.343.792,65
2014 25.612.054,56 20.423.737,79
2015 22.938.243,84 19.543.066,79
ODALARA KAYITLI ÜYE SAYILARI
Erzin Ticaret ve Sanayi Odası 520
Esnaf ve Sanatkarlar Odası 850
Ziraat Odası 6109
Şoförler Odası 309
Toplam 7788
COĞRAFİK YAPI
İlçe Doğu Akdeniz’de İskenderun Körfezinin kuzeyinde olup, Amanos Dağlarının batı eteklerindeki düzlüğe kurulmuştur.
        İlçenin yüz ölçümü takriben 280 km²dir. İlçe merkezi; denizden 14 km. içeride, 160 m. yüksekliktedir. Batıda Ceyhan, Güneyde Dörtyol, Doğu ve Kuzeyde Osmaniye İli ile komşu bulunmaktadır. İlçede yaklaşık olarak 7763 hektar orman arazisi mevcuttur.