Botanik ve Süs Bitkileri

/Botanik ve Süs Bitkileri
Botanik ve Süs Bitkileri 2019-02-03T15:13:29+00:00

Bitkisel üretim içinde önemli bir yere sahip olan Süs bitkileri sektörü günümüzde artık sadece süs değil, ekonomiye büyük katma değer sağlayan bir sektördür. Türkiye uygun iklimsel ve coğrafi koşulları, pazar ülkelere yakınlığı ve ucuz işgücüne sahip olması gibi nedenlerle süs bitkileri yetiştiriciliğinde önemli avantajlara sahiptir.

Türkiye’de süs bitkisi üretimi ve ticareti hızla gelişme göstermektedir. Önceleri küçük aile işletmeleri şeklinde üretime başlanmış ve giderek yerini daha büyük ve modern işletmelere bırakmıştır. Türkiye’nin üretimde öne çıktığı çiçekler karanfil, gül ve gerberadır. Sektörde iç ve dış Pazar toplam satış hacmi 150 milyon dolar civarındadır.

Dünyada süs bitkileri ticaretinin yarısını kesme çiçekçilik oluşturmaktadır. Kesme çiçekler kesilerek toplanan ve buket, sepet, çelenk yapımında kullanılan çiçeklerdir.Çoğaltma durumlarına göre kesme çiçekler 3 gruba ayrılır.

Soğanlı Kesme Çiçekler
Aşı, Çelik veya Doku Kültürü ile Çoğaltılanlar
Tohumdan Çoğaltılanlar

Kesme Çiçeklerin Yetiştirme Yerleri 

Kesme çiçekler genellikle plastik veya cam örtülü seralarda yetiştirilse de iklimin uygun olduğu zamanlarda ve yaz aylarında açık tarlalarda da yetiştirilirler. Glayöl, Statis, Hüsnüyusuf bunlara bir örnektir.

Kesme Çiçeklerin Toprak İstekleri

Kesme çiçeklerin yetişeceği topraklar:

  • Milli-tınlı ve süzek olmalıdır.
  • Toprağın asitliliğipH 6,5-7,5 arasında yani nötr olmalıdır.
  • Organik maddesi zengin yani çiftlik gübresi (yanmış ahır gübresi) bol olmalıdır.
  • Azot, fosfor, potas ve kireç ve diğer mikro besin maddeleri dengeli olmalıdır. Noksan olan maddeler tamamlanmalıdır.
  • Toprağın drenajı mutlaka iyi olmalı ve verilen fazla su akıp gidebilmelidir.