Akuaponik Tarım

/Akuaponik Tarım
Akuaponik Tarım 2019-02-03T15:46:17+00:00

Çoklu üretime izin veren Akuaponik, geleneksel sucul canlı üretimi (Akuakültür) ile topraksız tarım (Hidroponik) sistemlerinin birleşmesi ile oluşan sürdürülebilir gıda üretiminde alternatif bir sistemdir.  Tüm dünyanın üzerinde durduğu ve hızla ilerleme kaydettiği Akuaponik sistemleri ile m² bazında verimin 4-5 kat arttığı gözlenmektedir.

Bölgede gıda güvenliği ve sürdürülebilir kaynakların verimli kullanılmasını kolaylaştırmak ve hızlandırmak için bölgesel tarımın güçlendirilmesini teşvik eden bir üretim modelidir. Yenilikçi, yenilenebilir ve çevre dostu sistemlerin kullanılacağı Aquaponik üretimde klasik sebze yetiştiriciliğinin yanı sıra alternatif türler olarak tıbbi ve aromatik bitkilerden bazılarının kültüre alınması düşünülmektedir. Sebzeler, tıbbi ve aromatik bitkiler gereksinimlerine göre gerek açık alanda gerekse sera ortamında kültüre alınacaktır.